Khóa học Chia sẻ tất tần tật Kinh nghiệm Bảo vệ, Giải trình số liệu khi Thanh tra thuế

Tổng số 73 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Nguyễn Biên Cương

Giảng viên Nguyễn Biên Cương

Giảng viên Nguyễn Biên Cương

Giảng viên Nguyễn Biên Cương


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Phần 1: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Tổng quan về quyết toán thuế

Phần 3: Rá soát số liệu trước khi đón tiếp đoàn kiểm tra thuế

Phần 4: Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ trước khi đón tiếp đoàn thanh tra thuế

Phần 5: Công tác đón tiếp, và làm việc đoàn kiểm tra thuế

Phần 6: Giải trình và bảo vệ số liệu khi làm việc với đoàn kiểm tra thuế

Phần 7: Xử lý sau khi có quyết định xử phạt của CQT

Phần 8: Tổng kết

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn