Trọn bộ hướng dẫn lập, đọc báo cáo tài chính 2020

Tổng số 41 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Chương 1: Các nghiệp vụ ghi sổ kế toán cuối kỳ

Chương 2: Hướng dẫn lập và 09 bước kiểm tra bảng Cân đối phát sinh tài khoản

Chương 3: Thực hành lập báo cáo tính hình tài chính - Cân đối kế toán

Chương 4: Thực hành lập báo cáo kết quả kinh doanh

Chương 5: Thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chương 6: Thực hành lập thuyết minh báo cáo tài chính

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn