Thực hành làm kế toán tổng hợp thực tế trên phần mềm kế toán MISA

Tổng số 91 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng

Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng

Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng

Giảng viên Nguyễn Lê Hoàng


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Chương 1 Giới thiệu tổng quan

Chương 2 Hướng dẫn cập nhật số dư đầu năm

Chương 3 Hạch toán chứng từ phát sinh

Chương 4 Công tác kế toán cuối kỳ

Chương 5 Lập Báo cáo tài chính và quyết toán

Chương 6 Lập sổ sách kế toán

Chương 7 Sử dụng một số tiện ích trong phần mềm

Chương 8 Tổng kết

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn