Trọn bộ Kế toán cho người bắt đầu

Tổng số 59 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung

Giảng viên Phạm Thị Nhung


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN CƠ BẢN

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TiỀN VÀ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA, NGUYÊN VẬT LiỆU, DỊCH VỤ

CHƯƠNG 4: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ CHI PHÍ TRÍCH TRƯỚC

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

CHƯƠNG 9: XÁC ĐỊNH KẾT QuẢ KINH DOANH

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn