Thực hành kế toán sản xuất trên phần mềm Misa 2019

Tổng số 58 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Phạm Đức Mậu - Vì Tôi Cố Gắng

Giảng viên Phạm Đức Mậu - Vì Tôi Cố Gắng

Giảng viên Phạm Đức Mậu - Vì Tôi Cố Gắng

Giảng viên Phạm Đức Mậu - Vì Tôi Cố Gắng


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Phần 1 Giới thiệu về đơn vị làm kế toán

Phần 2 Hướng dẫn hạch toán và quy trình kế toán trên Misa

Phần 3 Tổng quan về phần mềm Misa

Phần 4 Nhập số dư đầu kỳ

Cách 1 Nhập só dư thủ công

Cách 2 Nhập số dư đầu kỳ bằng cách tải tệp mẫu excel của Misa

Phần 5 Nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

Phần 6 Thực hiện các bút toán cuối kỳ

Phần 7 Xem và đối chiếu báo cáo tài chính với sổ sách kế toán

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn