NGUYÊN LÝ VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH

Tổng số 29 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Chap 1 Introduction to accounting

Chap 2 The recording process

Chap 3 Common transactions in business

Chap 4 Application of Excel in accounting

Chap 5: Tổng kết khóa học

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn