Trọn bộ VBA Excel cho người mới bắt đầu

Tổng số 61 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Phần 1: Làm quen với VBA và Macro

Phần 2: Làm việc với Biến, Sub và Function

Phần 3: Xử lý lỗi và gỡ rối chương trình

Phần 4: Các đối tượng trong VBA(VBA Objects)

Phần 5: Tương tác với người sử dụng với các hộp thoại

Phần 6: Biểu thức logic và lệnh điều khiển IF

Phần 7: Sử dụng vòng lặp để tự động hóa công việc

Phần 8: Làm việc với UserForm

Phần 9: Tổng hợp báo cáo tự động với VBA

Phần 10: Tự động thực thi sự kiện của Workbook, Worksheets

Phần 11: Bonus thêm

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn