THỰC HÀNH KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP

Tổng số 40 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Thạc sĩ Thiều Kim Cường

Thạc sĩ Thiều Kim Cường

Thạc sĩ Thiều Kim Cường

Thạc sĩ Thiều Kim Cường


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Chương 0: Giới thiệu khóa học

Chương 1: Những vấn đề cơ bản

Chương 2: Kế toán chi phí doanh nghiệp sản xuất

Chương 3: Kế toán giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

Chương 4: Kế toán chi phí giá thành doanh nghiệp dịch vụ, tư vấn

Chương 5: Kế toán chi phí giá thành doanh nghiệp xây lắp

Chương 6: Kế toán quản trị chi phí

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn