HỌC THỰC TẾ KẾ TOÁN NHÀ HÀNG TỪ A-Z

Tổng số 40 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Lê Thị Ninh Vân

Giảng viên Lê Thị Ninh Vân

Giảng viên Lê Thị Ninh Vân

Giảng viên Lê Thị Ninh Vân


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Phần 2: Tổng quan về kế toán trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng

Phần 3: Phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng

Phần 4: Phương pháp kê khai và nộp thuế trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng

Phần 5: Phương pháp lập báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng

Phần 6: Quyết toán thuế trong Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng

Phần 7: Tổng kết khóa học

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn