Thực hành làm Kế toán tổng hợp trên Excel từ A-Z và Định hướng để thành công

Tổng số 84 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Phạm Văn Học - Chuyên gia kế toán trên Excel

Giảng viên Phạm Văn Học - Chuyên gia kế toán trên Excel

Giảng viên Phạm Văn Học - Chuyên gia kế toán trên Excel

Giảng viên Phạm Văn Học - Chuyên gia kế toán trên Excel


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Phần 1: Chứng từ ghi sổ

Phần 2: Những bút toán cần lưu ý

Phần 3: Kết chuyển cuối kỳ

Phần 4: Lên sổ Nhật ký chung

Phần 5: Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính

Phần 6: Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Phần 7: Làm Sổ cái và sổ chi tiết

Phần 8: Quy trình Kê khai và nộp thuế qua internet

Phần 9: Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Phần 10: Chiến lược phát triển dành cho kế toán chưa có kinh nghiệm

Phần 11: Một số thủ thủ thuật excel liên quan

Phần 12: Cách lưu hóa đơn

Phần 13: Quỳ trình kế toán

Phần 14: Chia sẻ của giảng viên

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn