KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Tổng số 55 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Giảng viên Ths. Nguyễn Tiến Thanh

Giảng viên Ths. Nguyễn Tiến Thanh

Giảng viên Ths. Nguyễn Tiến Thanh

Giảng viên Ths. Nguyễn Tiến Thanh


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Phần 1 Nhập môn kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

Phần 2 Tổ chức hệ thống kế toán

Phần 3 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng – nợ phải thu

Phần 4 Hạch toán nghiệp vụ Mua hàng – nợ phải tra

Phần 5 Hạch toán nghiệp vụ Hàng tồn kho

Phần 6 Hạch toán nghiệp vụ Tài sản cố định

Phần 7 Hạch toán nghiệp vụ Lương và nhân sự

Phần 8 Hạch toán nghiệp vụ Vốn bằng tiền

Phần 9 Hạch toán nghiệp vụ Chi phí sản xuất - Giá thành sản phẩm

Phần 10 Hạch toán nghiệp vụ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Phần 11 Hạch toán nghiệp vụ khóa sổ - điều chỉnh – Lập báo cáo tài chính

Phần 12 Tổng kết

Chương 13: Thực hành trên Misa

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn