Bí quyết chinh phục Excel từ cơ bản đến chuyên sâu

Tổng số 106 bài học

Bạn đã hoàn thành:

0%

0%

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh

Đinh Hồng Lĩnh


Thảo luận


Nguyễn Duy Linh     bình luận lúc 09:58:50 04/01/2017

Group Facebook của cộng đồng học trực tuyến tại Lakita do các Học viên đang học tập tại Lakita lập lên. Mọi người tham dự nhóm tại địa chỉ.

https://www.facebook.com/groups/congdonghocvienlakita/


Nhóm chia sẻ những tài liệu, mẹo hay ,mã giảm giá các khóa học tại lakita.
Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, việc làm cho mọi người

Trả lời

Phần 1: Cơ bản về bảng tính Excel

Phần 2: Định dạng trong excel - Custom Format

Phần 3: Làm việc với các công cụ xử lý dữ liệu trong Excel

Phần 4: Bắt đầu sử dụng Công thức (Formula) trong excel

Phần 5: Phân tích, cảnh báo dữ liệu với định dạng có điều kiện

Phần 6: Xử lý dữ liệu ngày tháng trong excel

Phần 7: Tổng hợp và thống kê dữ liệu với các hàm Số đếm

Phần 8: Xử lý dữ liệu với các hàm văn bản (Text)

Phần 9: Các hàm tham chiếu và công thức mảng trong excel

Phần 10: Phân tích và trực quan hóa dữ liệu

Phần 11: Giới thiệu cơ bản về VBA

Bạn cần đăng ký khóa học để tải tài liệu!

Bạn cần đăng ký khóa học để viết ghi chú!

Bạn cần đăng ký khóa học để nộp bài tập!

Địa chỉ:

701 CT1 skylight 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

1900 6361 95 - 0936 950 853

Email:

cskh@lakita.vn